Aanmelden bezoekers en transporteurs

De laatste tijd is gebleken dat in toenemende mate niet aangemelde bezoekers en transporteurs zich melden bij de ingang van het Fokker Logistics Park (FLP). Dit zorgt voor opstoppingen en extra werk voor Parkbeveiliging. Met behulp van het aanpassen van het aanmeldsysteem willen we dit verbeteren.

Bij diverse gebruikers is gebleken dat het regelmatig niet mogelijk is om bezoekers via een kenteken aan te melden. Vaak is niet bekend met welk voertuig de bezoeker/transporteur naar het FLP toe komt.

Om dit te ondervangen is besloten om voor het Smartloxs-systeem een nieuwe optie te ontwikkelen voor het aanmelden van bezoekers.

Pincode

Indien u niet beschikt over het kenteken, wordt het mogelijk om het Smartloxs-systeem een unieke pincode voor de gewenste bezoeker te laten genereren. De pincode kunt u doorgeven aan uw bezoeker/transporteur. Bij aankomst op het FLP kan bij elke voertuigpoort, de pincode ingetoetst worden. Toegang wordt dan verleend, binnen het door u opgegeven tijdsslot (vergelijkbaar met het huidige systeem).

Update aanmeldsysteem

Momenteel wordt ook gewerkt om in 2016 een totale update van het huidige aanmeldsysteem (Smartloxs versie 2.0) te introduceren. Uitgangspunt hierbij is dat in het systeem de gebruikersvriendelijkheid verder wordt verbeterd. Ook in de stabiliteit van het systeem worden verbeteringen doorgevoerd. Zodra ook hier meer over te melden is, hoort u dat van ons. Mocht u suggesties of wensen hebben voor deze update dan horen wij dat graag van u.