• Home
  • /Parkvoorzieningen

Parkvoorzieningen

Services, kwaliteit en veiligheid

Op het Fokker Logistics Park regelt de Coöperatieve Vereniging Anthony Fokker Logistics alle voorzieningen. Het dagelijks beheer van deze voorzieningen besteedt de vereniging uit aan ParkManagement FLP. ParkManagement FLP is een professionele partij, die dagelijks op het park aanwezig is en daardoor voor de huurders ook snel bereikbaar is.

Deze parkvoorzieningen regelt de Coöperatie Vereniging voor u:

Op het Fokker Logistics Park hoort beveiliging tot één van de belangrijkste kernwaarden. De beveiligingsmaatregelen worden, mede in overleg met de huurders, zoveel mogelijk integraal georganiseerd. Hierdoor is het park één van de best beveiligde bedrijventerreinen rondom Schiphol.

De kantoor- en logistieke ruimtes op het park zijn voorzien van een sprinklersysteem, gevoed vanuit een centrale bluswatervoorziening. Alle alarmmeldingen vanuit de gebouwen komen direct binnen bij de regionale alarmcentrale en bij de parkbeveiliging op het Fokker Logistics Park. Zeer snelle en korte reactietijden op deze alarmmeldingen zijn hierdoor gegarandeerd.

De Coöperatie koopt energie collectief in. Hierdoor zorgen wij dat deze energie tegen aantrekkelijke tarieven voor de huurders beschikbaar is. De elektriciteit is vanzelfsprekend 100% groen.

Om te zorgen dat ook buiten de gebouwen sprake is van een prettige en duurzame werkomgeving, schenken wij op het Park veel aandacht aan een hoge kwaliteit van de buitenomgeving.

Afval maakt meer afval en trekt ongedierte aan. De Coöperatie zorgt voor een schoon en representatief buitengebied.

Een goede en duidelijke bereikbaarheid van de bedrijfsgebouwen is vanzelfsprekend een must. Wij zorgen voor het beheer van de wegen en fietspaden, inclusief bewegwijzering en openbare verlichting. In de winter zorgen wij voor de gladheidsbestrijding.

Op het park is het rioolstelsel in drie systemen gescheiden. Afvalwater wordt via een gescheiden rioolstelsel geloosd op de op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van de firma Evides. Het regenwater dat van de wegen en truckcourts afkomt, kan verontreinigd zijn met brandstofresten en zand of slib. Dit water wordt via twee lamellenfilters met olieafscheiding gereinigd voordat het samen met het schone regenwater van de daken geloosd wordt in de omliggende waterpartijen.